IBM slår amerikanskt patentrekord

IBM meddelar idag att de har registrerat 4 186 amerikanska patent under 2008, vilket innebär att IBM är det första företaget någonsin som registrerat fler än 4 000 patent på bara ett år. Det är över 600 fler än tvåan på listan. IBM:s antal patent överstiger Microsofts, Hewlett-Packards, Oracles, Apples, EMC:s, Accentures och Googles patent – tillsammans.

Det här är det 16:e året i rad som IBM har en frontposition inom amerikanska patent. Tio-i-topp-listan för 2008 års patent ser ut så här:
1.  IBM, med 4186 patent
2.  Samsung, med 3515 patent
3.  Canon, 2114 patent
4.  Microsoft, med 2030 patent
5.  Intel, med 1776 patent
6.  Matsushita, med 1745 patent
7.  Toshiba, med 1609 patent
8.  Fujitsu, med 1494 patent
9.  Sony, med 1485 patent
10. HP, med 1424 patent
Data kommer från IFI Patent Intelligence
IBM tog också tillfället i akt att meddelade sina planer på att bidra till ökad innovation och ekonomisk tillväxt. Företaget planerar att öka antalet tekniska innovationer som de årligen publicerar med 50 procent, till mer än 3 000, istället för att patentskydda dem. Detta kommer att göra innovationerna fritt tillgängliga även för andra.
Publiceringen av teknisk information är ett sätt att ”promote the Progress of Science and useful Arts”, enligt den fras som i den amerikanska konstitutionen ger kongressen makt att utfärda patentlagar. Publicering skyddar uppfinnarna från anklagelser om överträdelser genom att placera den intellektuella egendomen i offentligheten. Publicering förbättrar också patentkvaliteten eftersom man på så sätt kan minska omfattningen av patentansökningar. Publicering främjar också innovation genom att få efterföljare, som kan främja tillväxt i näringslivet.
IBM kommer att fortsätta att söka patent och skydda sitt intellektuella kapital, men den planerade ökningen av publicerade innovationer kommer att fokusera på områden som främjar byggandet av en ny och smartare infrastruktur. Utvecklingen av IBM:s policy bygger på tidigare initiativ för att stimulera innovation inom öppen källkod, hälso- och sjukvård, utbildning, miljö och mjukvaruinteroperabilitet, där IBM inte hävdat sin patenträtt.
IBM:s forskare kommer också att ingå i ett projekt som ska utveckla ett patentkvalitetsindex, för att lösa problemen med patent, som håller låg kvalitet eller har osäkra vetenskapliga eller tekniska grunder. Denna typ av patent har ökat på senare år vilket skapat osäkerhet kring rättighetsfrågor och resulterat i ett ökat antal spekulationer och rättstvister.

Comments are closed.