15 miljoner euro för prototypproduktion

Würth Elektronik har investerat runt 15 miljoner euro i anläggningen i Rot am See som används för prototypproduktion av mönsterkort med samma höga kvalitet som vid serietillverkning.

Den moderna elektropläteringslinjen i prototypanläggningen i Rot am See tas nu i drift. Den innebär även att den viktigaste delen i en investering på totalt 15 miljoner euro slutförts.
Företaget anser nu att det har bästa möjliga förutsättningar för såväl tillverkning av prototyper och enstaka kort som för återbeställningar. Systemet kan hantera olika tekniker snabbt och flexibelt och man är redo att starta massproduktion på kortast möjliga tid av enklaste till de mest avancerade typerna av mönsterkort.
Würth Elektronik har framför allt uppdaterat processtegen LDI (Laser Direct Imaging), laminering, etsning och plätering i anläggningen i Rot am See. Därigenom kan företaget från ett och samma ställe erbjuda snabba och kompletta tjänster för alla olika mönsterkortstekniker, såväl för enkla kort som för komplexa kort som Micro Via, FLAT comp eller flex-rigid. De tillverkade korten görs i samma kvalitet som vid serietillverkning, vilket gör att man slipper tidsödande och kostsamma "överraskningar" och justeringar som kan dyka upp efter teststadiet och före massproduktion.
Att köra den nya pläteringslinjen innebär även att mängden avloppsvatten minskar med 50 procent, samtidigt som produktionen fördubblas. Därigenom uppfyller Würth Elektronik de stränga krav på miljöskydd som företaget har åtagit sig att följa.
Till skillnad från anläggningar som tillverkar stora volymer är produktionsprocesserna i Würth Elektroniks prototypanläggning enkla att följa. De är uppdelade i modulära processteg och -enheter, med flexibla gränssnitt mellan de olika stegen i produktionsprocessen.
Till exempel finns det på verkstadsgolvet tre små och mångsidiga flerlagerspressar istället för bara en med mindre flexibilitet. Den stora fördelen: om en maskin är upptagen med ett jobb kan personalen köra ett annat expressjobb på någon av de andra pressarna och slippa vänta. På så sätt kan expressjobben föras genom produktionen på kortast möjliga tid. Dessutom har alla processer optimerats så att väntetiderna vid byte av teknik är nere på noll.
Würth Elektronik hanterar 350 olika mönsterkortskonstruktionervarje dag, varav ungefär 100 är nya order, ofta med mycket brådskande leverans.

Comments are closed.