Hybridmoduler för flyget

Från Microchip kommer den första integrerade kraftmodulen i en serie för elektriska styrsystem i flygplan. Kraftmodulen kan kundanpassas i kiselkarbid eller kisel och är bland annat avsedd att förenkla den pågående övergången från hydrauliska till elektriska styrsystem inom flyget.

Flygplanstillverkare siktar till att utnyttja elektriska istället för hydrauliska styrsystem för att göra konstruktionen lättare och mindre komplex. För att tillgodose behoven för en integrerad och konfigurerbar kraftlösning för flygtillämpningar lanserar Microchip en ny allsidig hybriddrivmodul, den första varianten i ett nytt produktutbud av kraftkretsar som kommer att omfatta 12 olika varianter med antingen MOSFET-kretsar i kiselkarbid (SiC) eller IGBT-kretsar.

Hybriddrivmodulerna är högt integrerade krafthalvledare som minskar antalet komponenter och förenklar systemkonstruktionen i sin helhet. De konfigurerbara kraftkretsarna inkluderar en topologi baserad på tre bryggor i antingen SiC- eller kiselbaserad halvledarteknik. Modulerna är kompakta med låg vikt och profil, vilket är viktigt i flygkonstruktioner.

Hybriddrivmodulerna inkluderar många extra kraftkretsar som gör det lättare att begränsa inrusningsströmmen. Valfria tilläggsfunktioner inkluderar mjukstart, solenoidgränssnitt, bromskraftåtervinning (regenerativ bromsning) och värmegivare för användning av externa övervakningskretsar. Kraftmodulerna underlättar också kraftproduktion med hög omkopplingsfrekvens, vilket möjliggör mindre och effektivare system.

Kraftmodulerna har en standardspänning på mellan 650 V och 1 200 V, med möjlighet till kundanpassning upp till 1 700 V på begäran. Kretsen är utformad för låga induktanser för hög effektdensitet med kraft- och signalanslutningar som kan lödas direkt på användarens kretskort.

– Microchip är fullt inriktade på att ta fram produkter som fungerar som byggstenar för implementeringen av lättare, mer kompakta och mycket effektiva systemlösningar inom luftfarten, säger Leon Gross, vice ordförande för Microchips affärsenhet för diskret krafthantering. Hybriddrivmodulerna tillhandahåller en fullständig kraftlösning för våra kunder som utformar mer eldrivna flygplan.

Comments are closed.