Ny utlysning för embeddedsystem

Smartare elektroniksystem öppnar nu en utlysning för Forsknings- och Innovationsprojekt 2023. Godkända projekt kan få up till 4 miljoner kronor och maximalt 50 procent av projektkostnaderna. Utlysningen stänger den 14 mars 2023.

Utlysningen riktar sig till konsortier som utvecklar nyskapande lösningar och ny kunskap inom applikationsområdet Inbyggda intelligenta system, och som utgår från industriella behov avseende tillverkningsbarhet, robusthet eller energieffektivitet. Projekten ska ha minst två deltagare, varav minst ett företag. Universitet, högskolor och forskningsinstitut kan också delta.

Det går att söka för forsknings- och innovationsprojekt som genom samverkan utvecklar ny kunskap eller förbättrar befintlig teknik eller produkter inom området smartare elektroniksystem.

Godkända projekt kan få upp till 4 miljoner kronor och maximalt 50 procent av projektets kostnader. Maximalt 2,5 miljoner kronor kan gå till en enskild projektpart. Erbjudandets budget är preliminärt 28 miljoner kronor.

Comments are closed.