Hanza utökar samarbetet med Thermia

Hanza utökar och fördjupar sitt samarbete med Thermia AB, en världsledande leverantör av värmepumpar för geotermisk energi. Försäljningen till Thermia ökar med cirka 35 miljoner kronor under innevarande år och bedöms fortsätta att öka under kommande år.

Hanza genomför en kapacitetsutvidgning och utökar i sina befintliga tillverkningskluster för att möta kontinuerligt växande volymer från befintliga och nya kunder. Målet är att nå en omsättning på minst 5 miljarder kronor år 2025.

En snabbt växande kund i koncernens svenska kluster är Thermia AB som tillverkar, utvecklar och marknadsför värmepumpssystem för uppvärmning, varmvatten och kylning. De två företagen fördjupar och utvecklar nu sitt samarbete, vilket kommer att öka Hanzas försäljning till Thermia med cirka 35 miljoner kronor år 2023 och ytterligare tillväxt förväntas under de kommande åren.

Thermia, med cirka 300 anställda, bedriver sin verksamhet i en av Europas mest moderna fabriker och tillhör marknadsledarna på den europeiska marknaden.

Comments are closed.