25,4 procent ned men ökat eget kapital

Andra kvartalet 2009 för Kitron innebar driftsintäkter på 427,0 miljoner kronor (572,1 miljoner kronor förra året), vilket innebär en nedgång på 25,4 procent jämfört med samme period förra året.

 

Resultatet före skatt, belastat av avveckling av verksamhet, var negativt, sammanlagt – 0,6 miljoner, med ett positivt resultat på 40,6 millioner kronor andre kvartal i fjol (7,1 procents marginal). Kassaflödet från operationella aktiviteter var -14,4 millioner kronor, jämfört med 51,6 miljoner kronor för samma kvartal året innan. Före återbetalning av factoringskuld var kassaflödet 32,2 millioner kronor.
Orderingången var 417 millioner kronor (625 miljoner kronor) medan orderreserven var 742 miljoner kronor (1007 miljoner kronor), en reduktion på 33,3 respektive 26,3 procent.
Det egna kapitalet fortsatte att stiga, och nådde 46,9 procent vid utgången av andra kvartalet (28,2 procent). Kitron Microelectronics AS, såldes till de anställda och till Norbit AS. Den fortsatta driften liksom anställningarna (50 personer) i Röros säkras.
EBITDA och EBIT blev 11,3 miljoner kronor (57,5 miljoner kronor) respektive 2,9 miljoner kronor (46,7 miljoner kronor).

 

Comments are closed.