Högupplösande kartor för självgående fordon

Analog Devices (ADI) har inlett ett arbete tillsammans med det kinesiska företaget Momenta (Peking och Suzhou) för att utveckla högupplösande kartor (HD-kartor) som skall kunna användas i autonoma fordon.

Som bas för den nya lösningen finns Analog Devices halvledarkretsar för tröghetsnavigering och Momenta L3- och L4-lösningar för motorvägar respektive autonoma körscheman.

Tröghetsnavigering är nödvändigt vid de tillfällen GPS-signalerna tillfälligt faller bort . ADIs IMU  (IMU, inertial measurement units ) ger med prestanda för pengarna jämfört med högkostnadsalternativ som fiberoptiska gyron eller tekniker för laserbaserad gyro.

När HD-kartor skapas har ”crowdsourcing” blivit ett vanligt utvecklingsverktyg tack vare sina låga kostnader och snabba uppdateringsfunktioner. Detta är särskilt viktigt i Asien där infrastrukturuppdateringar är vanliga. Momentas vision-  och teckenbaserade HD-kartor är ”crowdsourced”, mycket exakta och ofta uppdaterade. De ger möjlighet till kartuppdatering och lokaliseringstjänster. Momenta kan också utnyttja moduler som är monterade på taxibilar, lastbilar och bussar i stor skala för att skapa en crowdsourcing-karta för att bygga ”hjärnor” av autonoma fordon.

Comments are closed.