AI minskar bedrägerier vid självbetjäningskassor

Fujitsu lanserar en AI-baserad applikation som ska förhindra bedrägerier vid självbetjäningskassor i livsmedelsbutiker.

Butikernas förluster till följd av bedrägerier är i regel dubbelt så stora jämfört med i bemannade kassor. Den nya lösningen har Fujitsu arbetat fram och testat via co-creation tillsammans med en av Europas ledande stormarknadsaktörer.
Det nya systemet adderar kameror till existerande självbetjäningskassor som, med hjälp av AI, dubbelkontrollerar de självscannade varorna, för att på så sätt upptäcka och förhindra att bedragare använder sig av fejkade streckkoder. En större studie från University of Leicester kom fram till att detaljhandelsföretag i Europa och USA som använder sig av självbetjäning har fått en nästan dubblerad frekvens av snatteri jämfört med traditionella kassor. Genom att minska antalet bedrägerier den nya tekniken hjälpa handeln att spara flera miljarder euro årligen.
Tekniken är utvecklad på Fujitsus AI Center of Excellence i Paris och ingår i Fujitsus Zinrai-portfölj tillsammans med övriga AI-lösningar. Den nya tekniken kan identifiera felaktigheter vid scanningen utan att man behöver investera i kostsamma och komplexa lösningar där särskilda grafikkort (GPUs) adderas till varje kassa. Detta minskar totalkostnaden och ökar avkastningen.
Under januari 2019 planeras ett pilot-test av den nya tekniken. I det första steget använder systemet sig av maskininlärning för att lära sig att visuellt känna igen alla varor som hamnar vid kassan, så att den kan skilja mellan en dyr och en billig vara även om de väger lika mycket, och även om streckkoden flyttas från en vara till en annan. Om en varas förväntade utseende inte stämmer överens med streckkoden kommer systemet att kräva att personal manuellt utför en kontroll.
I framtiden är ambitionen att applikationen ska utökas till att förbättra fler steg av försörjningskedjan inom handeln, genom streckkoder som utvecklas till att inkludera mer detaljerad information – så som logistikdata och bäst före-datum. Genom att utvinna och analysera sådan data kan handeln öka effektiviteten när det gäller att spåra varor, vilket ger kortare och mer effektiva försörjningskedjor och minskade förluster från utgångna matvaror.

Comments are closed.