Hjälpreda för LTE

Rohde & Schwarz har utvecklat en “hjälpreda” (eng wizard) som radikalt förenklar test av radiobasstationer för LTE.

Den som sköter signalgeneratorn behöver bara välja ett passande testfall så kommer hjälpredan att konfigurera den för att ge önskad signal, interferens, AWGN och fädning. ”Wizard”-funktionerna omfattar automatiskt val av korrekt referenskanal för LTE-mätningar, sätta av det resursblock för LTE som behövs och konfigurera de interfererande kanalerna. Alla effektnivåer av olika signalkomponenter kommer automatiskt att följa testspecifikationen.
Denna hjälpreda, LTE Test Case Wizard, skapades för tre signalgeneratorer från Rohde & Schwarz för provning av överensstämmelse med LTE-specifikationen för basstationer. Testfallen ligger i linje med den tekniska specifikationen 36.141 från 3GPP.3GPP och som omfattar testsignaler för sändare, mottagare och prestanda. Att scenariot av testsignaler visas grafiskt hjälper användaren att hela tiden följa signalgenereringen.
Med vektorsignalgeneratorn R&S SMU200A kan man med “hjälpredan” sätta upp kompletta test av LTE-basstationer enligt TS 36.141. En delmängd av dessa tester kan köras med hjälp av signalgeneratorerna R&S SMJ100A och R&S SMATE200A. De är båda vektoriella signalgeneratorer med något färre möjligheter än R&S SMU200A.

Comments are closed.