Rekord spås för halvledarbranschen 2010

Den globala halvledarmarknaden kommer att nå den största ökningen, räknat i USD, i dess historia under 2010, tack vare en boom inom försäljningen av DRAM- och NAND-minnen, enligt en ny preliminär prognos från marknadsundersökningsföretaget iSuppli. Men en mjuklandning är i sikte för 2011. De globala halvledarintäkterna kommer att uppgå till 304 miljarder dollar under 2010, upp från 229,5 miljarder dollar under 2009. Detta motsvarar en tillväxt på 32,5 procent för året.

Den procentuella tillväxten var högre under 2001 än under 2010 då intäkterna ökade med 36,7 procent. Men intäkterna ökade med 74,5 miljarder dollar år 2010, en rekordökning som krossade den tidigare rekordtillväxten på 59,2 miljarder dollar under 2001.

– Medan många förväntade sig att halvledarindustrin under 2010 skulle nå en solid återhämtning efter det djupa raset 2009 har ändå den faktiska tillväxten långt överträffat alla förväntningar. Den enorma expansionen av halvledarintäkterna är baserad på en förnyad efterfrågan på elektronisk utrustning, såsom datorer, tv och mobiltelefoner. Men försäljningen av halvledare under 2010 kommer att öka med mer än en faktor tre, jämfört med intäkterna från elektronisk utrustning. Denna förstärkta tillväxt drivs på av ett antal ”multiplikationsfaktorer”, såsom uppbyggnad av lager, en prispress uppåt på grund av att utbud och efterfrågan är i obalans och en ökning av det genomsnittliga innehållet av halvledare i stora elektroniska produkter, säger Dale Ford, Senior Vice President, marknad underrättelsetjänster vid iSuppli.

Återuppvaknandet av halvledarbranschen under 2010 är både bred och djup, vilket kan exemplifieras av:

  • Varje större produktkategori inom halvledarmarknaden, med undantag för NOR flash och specialminnen, beräknas uppnå tvåsiffrig tillväxt under 2010.
  • Trots den pågående ekonomiska turbulensen och osäkerheten, uppnår halvledarindustrin sex sekventiella kvartal med tillväxt fram till och med tredje kvartalet 2010, och markerar därmed den längsta kontinuerliga tillväxten sedan 2004.
  • De viktigaste marknadssegmenten DRAM och NAND-flashminnen har uppnått 80 procent respektive 40 procent tillväxt och leder branschenboomen.
  • Av de 150 ledande leverantörerna av halvledare som på kvartalsbasis följts av iSuppli, förväntas fantastiska 90 procent uppnå tillväxt av sina intäkter under 2010.

Den enorma expansionen inom DRAM- och NAND-försäljningen gynnar de ledande minnesleverantörerna, vilket gör att många av dem överträffar expansionstalen för den totala halvledarmarknaden under 2010.

Minnesleverantörerna Hynix Semiconductor Inc. i Sydkorea och Elpida Memory Inc. i Japan är inställda på att uppnå intäktsökningar på 69,3 procent respektive 74,2 procent – den största ökningen bland halvledarföretagen på topp 20-listan och tillväxten är helt baserad på organisk tillväxt. Detta kommer att medföra att Elpida hoppar upp fem platser, från plats nr 15 år 2009 till nr 10 2010 i rankingen. Hynix avancerar en plats till plats nr 6.

Samsung Electronics Co Ltd i Sydkorea gynnas också av den dramatiska ökningen på marknaden för minnen. Företagets intäkter väntas stiga med 60,8 procent, vilket får dess marknadsandel att öka till 9,3 procent, upp 1,7 procentenheter från 7,6 procent 2009.

Fusioner och förvärv under 2010 resulterade i en tresiffrig tillväxt för Renesas Electronics Corp. och Micron Technology Inc., och ger dem därmed också möjlighet att stiga till plats nr 5 respektive nr 8 i rankingen, ett hopp på fyra respektive fem positioner. Renesas Electronics bildades genom en sammanslagning av Renesas Technology Corp och NEC Electronics Corp, vilka var rankade på plats nr 9 och nr 12 under 2009 innan sammanslagningen. Micron Technology slutförde förvärvet av Numonyx under 2010.

En djupare granskning av den dramatiska tillväxten på halvledarmarknaden under 2010 ger en del överraskande insikter.

Trots den relativt blygsamma ökningen av den globala bilförsäljningen under 2010, förväntas halvledarmarknaden för fordonsindustrin förväntas uppnå den högsta tillväxten av alla större chip-marknader med en tillväxt på 41,1 procent. Detta kommer att avsevärt överstiga tillväxten av det näst snabbast växande segmentet – halvledare för databehandling, som ökar med 36,7 procent till stor del på grund av den glödheta DRAM-segmentet.

Å andra sidan, oavsett alla rubriker som visar tillväxten för smarta telefoner, kommer segmentet för trådlös kommunikation att se den lägsta totala tillväxten bland de större chip-marknaderna, med en inkomstökning på endast 24,4 procent under 2010.

Ett annat förvånande resultat är att försäljningen av chip på den amerikanska marknaden (Americas) förväntas få den högsta tillväxten av alla världens regioner under 2010 med en expansion på 38,4 procent. Efter år av världsledande tillväxt förväntas Asien-Stillahavsområdet backa till andra plats med 37,6 procents tillväxt för 2010.

Å andra sidan, företag med huvudkontor i Asien och Stillahavsområdet får plats nr 2 av den totala sammanlagda marknadsandelen under 2010. Som grupp förväntas företag från Asien-Stillahavsområdet växa med 46,6 procent och gå förbi japanska leverantörer, som beräknas öka med 27,9 procent som grupp, och bli den näst största regionala gruppen av chip-beslutsfattare i världen efter Amerika.

Annat värt att notera är att Marvell Technology Group Ltd i USA förväntas uppnå en organisk tillväxt på mer än 43 procent och hoppa fem platser till plats nr 18 under 2010. Qualcomm Inc. och Advanced Micro Devices Inc. (AMD) i USA och Sony Corp of Japan, däremot, har upplevt en omsättningstillväxt som är märkbart sämre än marknaden i stort och kommer att halka ned tre eller fyra positioner i rankingen under 2010.

Efter ett antal år med att kraftigt ha överträffa marknaden föll taiwanesiska MediaTek Inc. tillbaka till jorden under 2010, eftersom de knappt kommer att uppnå en tillväxt av intäkterna på 1,2 procent, det enda företag bland de 20 bästa som inte når upp till en tvåsiffrig ökning. Bolaget förväntas sjunka till plats nr 19 i rankingen, ned från nr 16 år 2009.

Med alla förflyttningar av marknadsandelar bland de 20 största leverantörerna, är det endast ett företag som riskerar att hamna utanför 20 i topp-listan. Som det ser ut just nu förutspår iSuppli att nVidia Corp i USA behåller sin ranking som nummer 20. ROHM Semiconductor konkurrerar dock om den sista platsen bland de 20 största och det slutliga resultatet kommer att bli jämnt.

Även om en tillväxt av intäkterna väntas fortsätta under 2011 kommer de ”multiplikationsfaktorer” som drev på tillväxten under 2010 att förlora sin kraft nästa år. Som ett resultat av det spår iSuppli en mjuklandning för halvledarindustrin under 2011 med 5 procents tillväxt.

iSupplies topp 20-lista för 2010 med 2009 års placering inom parantes samt intäktsandel av den totala halvledarmarknaden ser ut som följer:

1 (1) Intel 13,2%,
2 (2) Samsung Electronics 9,3%,
3 (3) Toshiba 4,3%,
4 (4) Texas Instrument 4,3%,
5 (9) Renesas Electronics Corp. 3,9% *,
6 (7) Hynix 3,5%,
7 (5) STMicroelectronics 3,4%,
8 (13) Micon Technology 2,9% *,
9 (6) Qualcomm 2,4%,
10 (15) Elpida Memory 2,3%,
11 (14) Broadcom 2,1%,
12 (8) Advanced Micro Devices (AMD) 2.1%,
13 (11) Infineon Technologies 2,0%,
14 (10) Sony 1,8%,
15 (18) Panasonic Corp.1,7%,
16 (17) Freescale Semiconductor 1,4%,
17 (19) NXP 1,3%,
18 (23) Marvell Technology Group 1,2%,
19 (16) Media Tek 1,2%,
20 (20) nVidia 1,0%.

* kraftiga förbättringar på listan på grund av sammanslagningar.

Comments are closed.