Beijer Electronics förvärvar Korenix

Beijer Electronics har tecknat ett avtal om att förvärva det taiwanesiska teknologi- och datakommunikationsbolaget Korenix Technology Co., Ltd.

Affären, som ger en ägarandel på 92 procent av bolaget, förväntas slutföras senast under det första kvartalet nästa år. Förvärvet är en viktig del av den tillväxtplan som Beijer Electronics har i Asien och inom affärsområdet Industrial Data Communication (IDC).

Tidigare i år förvärvade Beijer Electronics en minoritetspost i Korenix. Ett samarbete avseende produktutbud och marknadsaktiviteter inleddes samtidigt mellan Beijer Electronics dotterbolag Westermo och Korenix. Samarbetet har slagit väl ut. Avsikten var redan från början att förvärva  Korenix vilket nu har åstadkommits.

Korenix är ett snabbväxande bolag. Bolaget beräknas omsätta cirka 60 miljoner kronor i år vilket är en ökning med 57 procent mot föregående år. Lönsamheten är i linje med den befintliga IDC verksamheten där målet är en rörelsemarginal på minst 12 procent. Korenix har ett 70-tal anställda och sitt huvudsäte i Taipei, Taiwan med ett flertal säljkontor runtom i Kina och distributörer över hela världen. Korenix förväntas ha en fortsatt stark tillväxt.

– Vi ser en oerhörd potential i den industriella datakommunikationsmarknaden, där Beijer Electronics vill vara en världsledande aktör. Westermo och Korenix kombinerade erbjudande kommer att vara ett av de starkaste på marknaden, säger Fredrik Jönsson, vd och koncernchef för Beijer Electronics.

I och med förvärvet intensifieras samarbetet mellan dotterbolagen och Korenix kommer att tillsammans med Westermo utgöra Beijer Electronics affärsområde IDC. De tre grundarna av Korenix kvarstår och fortsätter att driva bolaget i sina nuvarande roller.

Köpeskillingen för ytterligare aktier i bolaget beräknas uppgå till 83 miljoner kronor. Korenix kommer att ingå i Beijer Electronics räkenskaper från och med den 1 januari 2011.

Comments are closed.