Hela branschen väntar på ett lyft

På Productronica passade vi på att intervjua Robert Göthner, chef för affärsområdet SMT vid Micronic Mydata och ställde frågor dels om marknaden i stort, dels om vad lanseringen av MY200 innebär.

Han konstaterar att världsmarknaden för produktionsutrustning 2008 – 2009 sjönk till en mycket låg nivå. Under de följande två åren var marknaden i stort sett statisk. Så följde 2012 en nedgång på världsmarknaden med 20 procent. Och i år ytterligare har marknaden utvecklats nedåt med ytterligare 20-25 procent.
– Hela branschen väntar nu på att se ett lyft. Men makroekonomiska rapporter visar nu positiva tecken. Exempelvis har försäljningen av halvledare ökat, vilket bör leda till ett ökat kapacitetsbehov på produktionssidan. Vi kommer förmodligen att se en vändning komma under 2014.

Under Productronica lanserade Micronic Mydata sin nya pick-and-place-maskin MY200 i olika versioner. Så frågan är hur stor händelse är detta för företaget?
– My200 har fått ett nytt höghastighetshuvud, ett nytt kamerasystem med avancerad ljussättning. Jämfört med MY100 har den blivit dubbelt så noggrann tillsammans med repeterbarhet. Produktionen har blivit säkrare och genomströmningen av komponenter har ökats. Den nya belysningen innebär att man kan se komponenter tydligare. Sammantaget har vi skapat ett mera robust system. Höghastighetshuvudet ligger i klassen state-of-the –art, i paritet med marknadens allra bästa.
Vad betyder det för kunden/användaren? Kommer ni att nå nya marknader?
– Vi når samma adresserbara marknad som tidigare – där vi ser ingen radikal förflyttning. Vår marknad sträcker sig från maskiner för lågvolymproduktion till medellånga serier. Fokus ligger på en produktion med hög mix.

Micronic Mydatas nisch har ju från starten varit snabbt omställbara maskiner för att snabbt kunna byta produktioner. Ser du att denna bild förändras?
– Nej tvärt om. Vi ser nu en allmän övergång till flexibla system. Nu vill alla ha flexibla maskiner. Här har vi ett stort försprång eftersom hela vårt koncept bygger på detta. Mycket handlar idag om programvara för planering av materialflöde. Vi tänker inte bara i termer om montering utan även hela processen.
Micronic Mydata har gjort en inventering av marknaden och intervjuat ett stort antal företag. Det gäller såväl lågvolym-, mellanvolym- och högvolymsföretag.
– Det huvudproblem vi fann  hos de tillverkande företagen var att även medelstora produktioner har haft problem med ställtid. Det gäller t ex för de fall man måste leverera just-in-time. Generellt sett ser vi kortare cykler och en större produktionsflora. Det är en positiv utveckling för oss eftersom den talar alltmer för våra produkter och det stämmer med budskapet i vår slogan: ”High mix thinking for a high volume world”.
Robert Göthner berättar att ett område inom vilket Micronic Mydata har lyckats mycket väl är med de torn för mellanlagring av komponenter som lanserades för några år sedan. Produkten utvecklades av Micronic i samarbete med ett tyskt företag som man fick kontakt med via sin tyska representant. Ett sådant torn har kapacitet att typiskt lagra komponenter för en veckas produktion.
– Vi sålde nyligen tio torn till en japansk kund. Denne tjänade snabbt in sin investering eftersom de kunde spara in fyra personers arbete.
Tornen har blivit en veritabel framgång för Micronic Mydata och man har nu installerat 650 torn.
En annan framgångssaga, visserligen efter en total omkonstruktion av den först utvecklade maskinen, är MY500. Fram till idag har man levererat 300 maskiner.
Den var från början tänkt som en ersättare till screentryckare för att snabbt kunna ställa om mellan olika produktioner och för små serier. Robert Göthner berättar att man nu ser ett nytt stort användningsområde för denna maskin:
– Moderna kretskort är ofta mer komplicerade än de tidigare på grund av att de har komponenter med mycket större skillnader i storlek.  Nu ser vi en trend, att man kombinerar screentryck med lodpastadispensering för att få rätt mängd pasta för såväl små som stora komponenter.
En intressant iakttagelse är att materialleverantörerna nu säljer större mängder pasta till maskiner för lodpastadispensering än traditionell lodpasta.
–  Vi talar om en explosionsartad utveckling som är en följd av dagens mera komplicerade byggsätt.
Robert Göthner poängterar att Jetprint (MY500) arbetar fem gånger snabbare än andra dispenserare.
– Det finns inga dispenserare som kan skjuta lodpasta lika snabbt! Andra dispenserare arbetar med nåldispensering vilket innebär att kortet berörs av nålen innan lodpastan skjuts ut. MY500 ger mindre skott av lodpasta vilket betyder en stor fördel i hastighet.
Micronic Mydata samarbetar med ett antal leverantörer av lodpasta. Det har kommit till några nya lodpastor, bl a lågtemperaturpasta som är avsedd att användas i de fall man kanske vill lägga till någon komponent på ett redan producerat kort.

 

Comments are closed.