Halvledardistributionen växer svagt

De europeiska halvledardistributörerna ser en fortsatt stabilisering. Enligt DMASS var tillväxten 1,8 procent i tredje kvartalet, jämfört med samma kvartal förra året.

Den industriella halvledardistributionen i Europa för tredje kvartalet 2013 hamnade på 1,46 miljarder Euro. Detta enligt Distributors’ and Manufacturers’ Association of Semiconductor Specialists, DMASS.
– Försäljningen fortsatte på ett bra sätt under sommaren och orderingången verkar bra, säger Georg Steinberger, ordförande för DMASS. Det ser ut som om vår optimism inför slutet av 2013 hade fog för sig. Även om vi bara talar om några procents tillväxt innebär det ändå en total försäljning på ca 5,8 miljarder Euro för hela 2013 och det är bland det högsta sedan vi började mäta. Vi skall heller inte glömma att mätningen gäller omsättning i pengar. Tittar vi på antal komponenter ser vi en kraftig tillväxt.
Bland de olika länderna står Storbritannien och Centraleuropa (Tyskland, Benelux och Schweiz) ut som de svagaste regionerna. Efter nio månader märks en nedgång mellan fyra och fem procent. Siffrorna för tredje kvartalet är bättre för Tyskland (minus två procent), medan Storbritannien minskade med nästan åtta procent. Samtidigt märktes en kraftig tillväxt i Italien (+13,4 procent), Frankrike (+14,7 procent) och Östeuropa (+11,5 procent).
– Sydeuropa har återhämtat sig på ett fantastiskt sätt, med tanke på de makroekonomiska problemen i Frankrike och Italien. Östeuropa har fortfarande potential att växa internt och har kommit att bli en produktionsresurs för företag i Västeuropa. Trögheten i Centraleuropa fortsätter att vara problematisk, speciellt som det fortfarande inte är klart om det beror på interna strukturförändringar eller något annat.
De flesta produktgrupper visade tillväxt, utom programmerbar logik och minneskomponenter. Programmerbar logik minskade med ytterligare 8,3 procent, till 122 miljoner Euro. Det ger en minskning för helåret på ca 11 procent. Minnen fortsatte nedåt med 14,6 procent.
Sensorer, enkapseldatorer effektkomponenter och optokomponenter visade en tillväxt mellan 8,9 och 6,4 procent, medan ASSP och ASIC växte med hela 15,6 procent. Optoelektronik, speciellt LED-komponenter växte med ytterligare 12 procent.
– Det ser ut som om prispressen fortsätter på standardkomponenter som minnen, medan konstruktionsintensiva segment fortsätter att växa.

Comments are closed.