Hectronic tar order värd 30 miljoner

Inbyggnadsföretaget Hectronic skriver kontrakt med ett svenskt spelföretag för utveckling och tillverkning av en ARM9-baserad kundanpassad datorplattform.

Den tekniska utvecklingen genomförs under det första halvåret 2010 för att övergå i volymleveranser det andra halvåret. Kontraktet är värt 30 miljoner kronor under en treårsperiod. Kundföretagets slutprodukt kommer att återfinnas i butiker över hela Europa.
Datortekniken baseras på den ARM9-plattform som återfinns i standardprodukterna H6042 och H6043 som vidareutvecklas och anpassas för att passa kundens applikation. Helix som är Hectronics egen Linux-distribution för ARM används som operativsystem. Avgörande faktorer då Hectronic tog affären var möjligheten att erbjuda kunden ett helhetsåtagande för teknikutveckling och produktion och en möjlighet till snabb marknadsintroduktion av slutprodukten.
– Vi har redan produkter med den här tekniken hos en av våra tillverkningspartners, säger Stefan Löf, VD på Hectronic.

Comments are closed.