Branschorganisationen Svensk Elektronik bildad

Idag, den 21 januari 2010, bildades Branschorganisationen Svensk Elektronik och det första styrelsemötet hölls. Händelsen är historisk och kommer att stärka den svenska elektronikindustrin för att bli synligare, bättre värderad och konkurrenskraftigare genom att dra sammanlagd nytta av de sammanslagna föreningarna Elektronikindustriföreningen och IM-föreningen.
Föreningens möjlighet att stödja svenska företag för att bli vassare på att göra affärer i en globalt hårdnad konkurrens och skapa större kontaktytor. Huvudmålet är att företag inom den industriella elektronikindustrin skall känna bransch tillhörighet.
Styrelserna för IM-föreningen och Elektronikindustriföreningen har tidigare utvärderat respektive styrkor och svagheter i  respektive föreningar och funnit att få överlappningar finns. Resultatet är en betydligt starkare organisation som får större möjligheter att påverka myndigheternas ageranden, t ex i fråga om tvingande direktiv.
Som styrelsemedlemmar i föreningen valdes Maria Månsson, Prevas AB, Per-Anders Emilsson, P-A Emilson Trading AB, Bo Holmgren, Saven-Hitech AB, Mikael Joki, Eskilstuna Elektronikpartner AB, Ove Opset, Elfa AB, Mikael Roots, Desab Elektronik AB och Vidar Wernöe .

Comments are closed.