Hectronic förstärker ledningsgruppen

Embeddedföretaget Hectronic i Uppsala förstärker ledningsgruppen med nyrekryteringar. Senast in är Kjell Dahlblom, tidigare inköpschef för elektronik på Ericsson Radio. Han blir nu operations manager. Tidigare under året anställdes Daniel Nordvall, tidigare hos GE Energy, som utvecklingschef och Christian Lindh som ekonomichef.

Comments are closed.