Linux-support från Nohau

Nohau startar nu Nohau Linux Support Group – en tjänst för att göra det lättare att få igång Linux i embeddedprodukter. Gruppen hjälper till att anpassa Linux till embeddedplattformar, eller med övergripande systemdesign och/eller hårdvarunära drivrutiner. Den kan också åta sig hela utvecklingsprojekt.

Comments are closed.