Hastighetssensor för tvåhjuliga fordon

A17301 är en ny Halleffektsensor från Allegro Microsystems som passar i tillämpningar som hastighetsmätare och varvtalsmätare för motorstyrning.

A17301 integrerar elektromagnetiska komponenter (EMC) i en liten SIP-kapsel och är en robust lösning för digital ringmagnetavkänning eller ferromagnetisk målavkänning tillsammans med en back-biasingmagnet. Den här nya enheten eliminerar behovet av externa filterkondensatorer, samtidigt som pålitligheten ökar och kostnaderna för en slutgiltig sensorenhet minskar. Den innehåller dubbla Halleffektelement med 2,2 mm avstånd.
– A17301 använder Allegros differentialarkitektur, vilket i sin tur undviker problem med flatline och chatter som ofta uppkommer när ett enskilt Hallelement används, säger Bob Fortin, vice VD för Allegros sensoravdelning. Den här sensorn är idealisk för att få information om hastighet och arbetscykel för positions- och tidsapplikationer.
A17301 innehåller sofistikerade digitala kretsar för att minska systemförskjutningar, för att kalibrera förstärkningen för oberoende växlingspunkter för luftgap och för att uppnå en sann nollhastighetsoperation. Rekalibrering under körning ger immunitet mot påverkan från omvärlden som mikrooscillationer eller plötsliga luftgapsändringar. Användningen av en digital toppdetektor för utgångskontroll säkerställer att ingångssignalen följs kontinuerligt och noggrant, oberoende av hur mycket signal shift det finns mellan kanterna på utsignalen.
A17301 har ett temperturområde på -40 °C till +160 °C och levereras i en 3-stifts SIP (suffix UC).

Comments are closed.