Raspberry Pi-plattform för prototyper

Raspberry Pi Compute Module är den senaste produkten från Raspberry Pi Foundations utvecklingsteam. Tillsammans med Compute Board Module IO Development Board fungerar systemet som plattform för prototypframtagning.
– Idén med Compute Module grundar sig på våra observationer av hur ett betydande antal industriella och kommersiella utrustningskonstruktörer inkorporerade Raspberry Pi i sina slutsystem, säger Eben Upton på Raspberry Pi Foundation. Vi ville hitta en lösning som gav dem Raspberry Pis beräkningsresurser i ett kompakt format, men som överlåter IO till tillverkaren av slutsystemet.


Läs mer..

Läs temaartiklarna om fordonselektronik

Ladda ner instrumentöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.