HANZAs apportemission har registrerats

HANZA Holding AB har nu registrerat apportemissionen som beslutades i samband med förvärvet av KA Elektronik.

Apportemissionen på 400 000 aktier genomfördes i samband med förvärvet av KA Elektronik AB den 5 november 2014. Emissionen genomfördes med stöd av beslut om bemyndigande från årsstämman 2014.
Antalet aktier i HANZA ökar genom apportemissionen med 400 000 och uppgår till totalt 7 643 920 aktier efter registreringen. Av det totala antalet aktier ägs 437 630 av HANZA via dotterbolag. Aktiekapitalet ökar med 40 000 kr och uppgår efter emissionen till 764 392 kr. HANZA har endast ett aktieslag med samma rösträtt. De nya aktierna har vid utgivande rösträtt och rätt till ev utdelning.

Comments are closed.