Hanza förvärvar Elektromekan

EMS-företaget Hanza förvärvar elektroniktillverkaren Elektromekan under förutsättnign att ackordsuppgörelse träffas och att den pågående rekonstruktionen hävs. Ny vd för Elektromekan blir Gerd Levin-Nygren, tidigare vd för Note Torsby.

– Elektromekan har genom åren utmärkt sig för sin avancerade elektroniktillverkning och duktiga tekniker, och kompletterar därmed Hanzas Industrial Plants i utlandet på ett utomordentligt sätt, säger Erik Stenfors, Koncernchef för Hanza.
Efter besvär med ekonomin beslutades i oktober i år om en företagsrekonstruktion för Elektromekan. Orsaken var en akut likviditetsbrist som följd av den snabba inbromsningen i konjunkturen. Förvärvsavtalet är villkorat att den rekonstruktionen hävs, vilket i sin tur är beroende av att ackordsuppgörelsen accepteras av borgenärerna.
– Vi har haft underhandskontakter med borgenärerna där ett flertal redan gett besked att de kommer att acceptera en ackordsuppgörelse, säger Peter Rimo, advokat och av tingsrätten utsedd rekonstruktör. Det är i allas intresse att verksamheten fortsätter, och med Hanzas åtagande att tillskjuta nytt kapital för att betala ackordslikviden vid en framgångsrik rekonstruktion, ser vi mycket positivt på möjligheten att snabbt slutföra detta.
Till ny vd för Elektromekan har Gerd Levin-Nygren utsetts. Hon var tidigare vd för NOTE Torsby och utsågs år 2004 till Årets Chef.
– Det är en fantastisk möjlighet att få vara med och utveckla ytterligare en elektronikfabrik i Värmland, säger Gerd Levin-Nygren. Elektromekan har ett mycket gott rykte i elektronikbranschen och har under krisåret 2009 fortsatt att attrahera nya kunder genom sin höga kompetens.
Sedan några år tillbaka har det lettiska bolaget med det snarlika namnet Hanzas Elektronika varit ägare till Elektromekan i Årjäng. Dess omsättning är drygt 200 MSEK och verksamheten kommer att ha drygt 70 anställda efter att det varsel som lagts under rekonstruktionen genomförts. Gerd Levin-Nygren kommer att tillträda den 1 januari 2010.

 

 

Comments are closed.