Handhållet vid 500 MHz

Nya Fluke 190-serien II ScopeMeter är det första handhållna oscilloskopet som klarar 500 MHz vid en samplingshastighet på 5 GSa/s.

 Korrekt visning av vågformer med högt frekvensinnehåll, t ex klockpulser, kräver en bandbredd på minst fem gånger klockfrekvensen för systemet vid test. 5 GSa/s för Fluke 190-502 ger större exakthet och tydlighet för form och storlek på okända vågformsfenomen som transienter, inducerat ljud och ringning eller reflektioner.
Det handhållna instrumentet har funktioner som ScopeRecord, TrendPlot, avancerad start och annat som man väntar sig att finna hos högprestandaoscilloskop. Säkerhetskraven i enlighet med IEC 61010-standard är 1000 V CAT III/ 600 V CAT IV, vilket gör det möjligt att säkert mäta från mV till 1000 V.

Comments are closed.