Kinesiskt rymdsamarbete i Kiruna

En delegation från National Space Science Center (NSSC) vid Chinese Academy of Sciences ledd av dess chef professor Wu Ji besöker Institutet för rymdfysik (IRF) i Kiruna idag och i morgon, den 16-17 januari. Syftet med besöket är att skriva under ett avtal om samarbete inom rymdforskning.

 

Den kinesiska delegationen träffar under sitt besök i Kiruna forskare från EISCAT samt besöker Esrange. Professor Wu Ji håller också en öppen föreläsning om det kinesiska rymdprogrammet i morgon, torsdag, klockan 10:30 i aulan på Rymdcampus.
IRF samarbetar sedan år 2000 med NSSC (som då hette Center for Space Science and Applied Research). Samarbetet inleddes med en inbjudan att delta i det kinesiska magnetosfärsprojektet Double Star. Det ledde till att ett instrument för att studera rymdväder, som byggts av Kina, Sverige och Irland tillsammans, fanns med på en av Double Star-satelliterna.
Erfarenheterna banade vägen för ett kinesisk-svenskt instrument ombord på Kinas första Mars-expedition ­ mikrosatelliten Yinghuo-1 som skulle undersöka hur Mars växelverkar med rymden omkring planeten och vilken
effekt rymdmiljön har på planetens atmosfär. Yinghuo-1 skulle flyga till Mars tillsammans med den ryska expeditionen Phobos-Grunt och sköts upp 2011. Tyvärr gick farkosten aldrig in i rätt bana utan brann upp vid återinträdet i jordatmosfären för ungefär ett år sedan.
Trots misslyckandet har samarbetet mellan NSSC och IRF fortsatt. Kina funderar nu på en egen Mars-expedition och IRF har inbjudits att tillsammans med kineserna utveckla ett nytt instrument för den expeditionen. Att utveckla nya instrument som ska ta vid efter experimentet på Double Star står också på den gemensamma agendan. Målet är att kunna övervaka rymdvädret. Vårt högteknologiska samhälle är störningskänsligt och rymdmeteorologi får en ökad betydelse för vårt vardagsliv.
Med sitt ambitiösa rymdprogram och enorma ekonomiska resurser håller Kina på att etablera sig som en av de ledande rymdnationerna i världen. Ett samarbetsavtal med en av de ledande rymdaktörerna i Kina öppnar nya spännande möjligheter för svensk rymdforskning.

Comments are closed.