100 Gbit/s från Transmode

Svenska Transmode har levererat utrustning för 100Gbit/s till flera metro- och regionalnät. I Finland har FNE-Finland Oy installerat utrustning och Transmode har också fått order från en kund i Nordamerika. Transmode har redan nått stora framgångar med den lanserade 100G-lösning för metro- och regionalnät. Företaget har fått den första kundordern på den nya lösningen från en nordamerikansk nätoperatör och Transmode har också blivit vald som leverantör för den 100G-utbyggnad som görs av FNE-Finland, en av Finlands ledande alternativa leverantörer av transportkapacitet för stomnät.
FNE-Finland grundades av en grupp lokala telefonbolag med uppgift att tillhandahålla ett gemensamt stomnät åt bolagen och har sedan vuxit så att man nu också säljer kapacitet till ett stort antal externa kunder. FNE-Finland började redan 2011 att bygga upp ett ROADM-baserat Flexibelt Optiskt nät baserat på Transmodes TM-Serie för att leverera transmissionskapacitet åt sina kunder runt om i Finland.
I december 2012 genomförde FNE-Finland fältprov med verklig trafik, bl a 100G-överföring över en mer än 800 km lång länk, för att demonstrera att nätet är 100G-kapabelt och kan tillhandahålla optiska 100G-förbindelser mellan godtyckliga nätnoder. FNE-Finland har nu valt Transmode som sin leverantör av 100G-utrustning och avser att bygga ut 100G-kapacitet i hela sitt nät. Transmode samarbetar lokalt med ACC Systems i Finland vid genomförandet av projektet för FNE-Finland.
– Vi är först i Finland med 100G-kapacitet och 100G-baserade tjänster över helt optiska 100G-förbindelser mellan godtyckliga noder, säger Timo Hopponen , teknisk chef på FNE-Finland. Vi är synnerligen belåtna med de prestanda Transmodes 100G-lösning ger i vårt installerade nät. Det är väldigt enkelt att införa 100G i nätet, så nu kan vi bygga ut med 100G på de platser, och i den takt, det behövs.
– FNE-Finland är en verklig milstolpe för Transmode, säger Björn Andersson, Vice President Sales hos Transmode. Det är vår första leverans av 100G och den första 100G-baserade grossisttjänsten i Finland. 100G-tekniken kommer att spela en viktig roll i metro- och regionnäten.
Utöver de första kundinstallationerna har Transmode också gjort flera prov i kunders lab och nät, bland annat ett intressant prov i Acreos nationella forskningsnät i Sverige. Provet i Acreos nät avsåg ett överföringsavstånd på mer än 1 600 km och omfattade överföring av våglängder både via Transmodes TM-Serie och via en annan leverantörs WDM-system med direkt optisk koppling mellan de två WDM-systemen.

Comments are closed.