Hållbarhetsarbete hos underleverantörerna

Idag släpps rapporten för Sinfs Underleverantörsbarometer kvartal 2, 2023. Hållbarhetsarbetet har närapå exploderat, nästan 20 procent har integrerat hållbarhet i sin affärsplan och hela 98 procent av underleverantörerna arbetar aktivt med företagets hållbarhet. Bristen på kapital kan dock bli ett hinder för hållbarhetsarbeten på sikt, då likviditetsproblem hotar 17 procent av företagen. Oron kring ekonomin fördjupas ytterligare av det sena elstödet.

Det utdragna elstödet med återkommande förseningar och snedvridna restriktioner kring vilka som får stöd eller inte, har lett till att företagen satt i gång olika processer för att klara sig genom det rådande läget.

– Vi hör i samtal med företagen att det pågår aktiva insatser som att reducera elförbrukningen, se över och byta utrustning, installera solceller och liknande åtgärder, berättar Sanna Arnfjorden Wadström, Vd på Sinf.

Jakten på konkurrensfördelar ger också ett konkret engagemang i hållbarhetsfrågan. Nära 25 procent uppger att kunderna vill säkerställa att underleverantörerna kan minska den negativa miljöpåverkan deras produktionskedjor kan ha.

– Underleverantörerna har under året utvecklat sitt arbete och arbetar nu mer nyanserat och bredare med att förändra sin energiåtgång vilket är mycket positivt. 17 procent arbetar med att minska sin elförbrukning, 9 procent med resursförbrukning, 25 procent arbetar med energieffektivisering, 17 procent med återvinning och klimatpåverkan. Företagen börjar lyfta in hållbarheten i sin affärsplan vilket är oerhört glädjande.

Men på sikt krävs ännu större investeringar och implementering av mer energieffektiv och mer energigenererande utrustning. För att lyckas med det behöver företagen kapital och då Underleverantörsbarometern visar att nästan en av fem underleverantörer hotas av likviditetsproblem kan det komma att bromsa ned den nuvarande omställningstakten.

– De affärsmässiga perspektiven är snabbaste väg till ökad hållbarhet. Säger 98 procent av underleverantörerna att de arbetar med hållbarhet, så är det så. Som företagare pressas du till ekonomiska bedömningar hela tiden. Leder en åtgärd till en bättre produkt, tjänst, ett förbättrat resultat eller relation, då lyssnar företagare. Men för att orka hålla omställningstakten behövs likvida medel. Regeringen måste ta vara på viljan och kraften företagen visar i sin omställning, det behövs en plan från regeringen för att undvika att likviditetsbrist står i vägen.

Barometern för det första kvartalet visar även att:
– 25 procent uppger att produktiviteten har ökat jämfört med motsvarande period förra året

– 37 procent förväntar sig en ökad orderingång upp till 20 procent

– 25 procent avser att öka antalet operatörer

– 62 procent har problem med tillgången på kompetent personal

Comments are closed.