Laddboxar utmanar säkerhetstänk

Utvecklingen när det gäller laddboxar för elbilar är snabb och ibland låter tillverkare affärsmässiga överväganden gå före säkerhet och korrekt märkning. Här berättar Joel Lee Antman, inspektör inom marknadskontroll, om Elsäkerhetsverkets granskning av laddboxar.


Bild: iStock

Vad är bakgrunden till att Elsäkerhetsverket gjort en marknadskontroll av laddboxar?

– Vi började planera inför marknadskontrollen för över ett år sedan då vi märkte att elbilsförsäljningen ökade kraftigt. Det kändes logiskt för oss att titta på laddboxar eftersom vi inte gjort någon marknadskontroll tidigare och samtidigt rekommenderar att elbilsägare ska använda laddbox istället för vanligt eluttag.

Det är många aktörer som gett sig in på den här marknaden och många nya modeller som kommer ut. Var det också ett skäl för er granskning?

– Ja. Många av de aktörer som säljer laddboxar har begränsad erfarenhet av elektriska produkter. Det bidrog också till nödvändigheten av en marknadskontroll.

Ni testade sex olika modeller. Hur gjorde ni urvalet?

– Tanken med urvalet var att välja sex av de mest kända och vanligaste modellerna på marknaden. Inför urvalet gjorde vi en hel del research och omvärldsbevakning. Till exempel var vi på en elbilmässa och vi studerade olika elbilsforum på sociala medier.

Som vanligt när Elsäkerhetsverket gör ett test så anlitades ett externt provhus. Kan du säga något om hur testet gick till?

– En viktig sak var att testa hur laddboxarna tål vatten och fukt eftersom många boxar sitter utomhus. Provhuset utförde noggranna och standardiserade tester, till exempel används en båge som roterar runt produkten och strilar vatten på den. Vi kontrollerade också märkning, bruksanvisning och säkerhetsinformation, samt hur laddboxen var jordad och skyddad mot elchock. Vidare kontrollerades isolation, spänningshållfasthet och kryp- och luftmotstånd.

Om vi går över till resultaten av testet. Alla laddboxar visade sig ha brister vad gäller märkning och dokumentation. Hur ser du på det?

– Det är producenternas ansvar att alla produkter har en korrekt märkning. Samtidigt rör det här sig om en ny produkt och nya standarder som specificerar olika märkningskrav, därför är det inte helt oväntat att tillverkarna kan missa saker. Nästan alla de saker som vi påtalade tog tillverkarna till sig och åtgärdade utan att vi behövde fatta något tvingande beslut. Så när det gäller den delen har vi haft en bra process med tillverkarna. Men de påvisade bristerna tyder på att många tillverkare prioriterar att snabbt få ut produkter på marknaden framför att säkerställa att produkten har rätt märkning och dokumentation.

I ett fall utfärdade Elsäkerhetsverket försäljningsförbud och där gällde bristerna även elsäkerheten.

– Ja, precis. Ett grundläggande problem med den produkten var att det saknades teknisk dokumentation trots att produkten redan fanns på marknaden. Då blir det automatiskt försäljningsförbud. Sen fanns det även andra säkerhetsmässiga brister som till exempel att produkten enligt oss inte uppfyller kraven som gäller för jordfelsbrytare.

Vad innebar försäljningsförbudet i det här fallet?

– Försäljningsförbudet innebar omedelbart stopp för försäljningen av produkten. Vi anmodade också företaget att ta tillbaka de laddboxar som finns ute hos handlare samt att åtgärda bristerna på de laddboxar som redan hade sålts till konsumenter.

Företaget valde att överklaga försäljningsförbudet. Vad händer nu?

– Vi är för närvarande inne i en rättslig process. Men försäljningsförbudet gäller fortfarande. Vi har också rapporterat om försäljningsförbudet till EU:s organ för marknadskontroller ICSMS (Information and Communication System for Market Surveillance). Alla EU-länder kopplade till ICSMS har då 90 dagar på sig att opponera sig mot vårt beslut, eller alternativt att ärva vår utredning och ta ett eget beslut om försäljningsförbud.

Det finns anledning att tro att den här marknaden kommer att fortsätta växa. Hur kommer Elsäkerhetsverket att följa utvecklingen framöver?

– Vi kommer att avvakta lite med en ny marknadskontroll, men vi kommer givetvis att bevaka marknaden kontinuerligt och sen när vi känner att det blir läge så kommer vi att göra en ny marknadskontroll. Då kanske vi ska utöka vårt omfång och testa ännu fler modeller. Vi kommer också att göra uppföljningar på de anmälningar som vi får in om laddboxar. En sådan uppföljning kan bestå av kommunikation med berörd tillverkare kring påtalad brist, men det kan också bli fråga om en så kallad enskild marknadskontroll då vi på förekommen anledning testar en specifik produkt.

Finns det några särskilda utmaningar kopplade till att laddboxar är en relativt ny produkttyp?

– Det uppstår många missförstånd när det gäller regelverket kring standarder och vi har haft en del diskussioner med tillverkarna om tolkningen av de standarder som finns att följa. Vissa av tillverkarna menar att de standarder som finns inte har följt med den tekniska utvecklingen. Det vi säger är att standarder är en hjälp för dem att få en produkt att uppfylla kraven, men det är inget absolut krav att man ska ha en så kallad harmoniserad standard. Om man inte följer standard så har man möjlighet att på annat sätt visa att produkten är lika säker som om man hade följt standard.

Text: Dan Håfström

Comments are closed.