Ny hybrid reservkraftslösning

Lösningen Smart Hybrid Power Solution från Coromatic är utvecklad för att möta behovet av att optimera både energiåtgången i reservkraftsanläggningen, men också för att möjliggöra för verksamheter att utnyttja möjligheten att kapa effekttoppar då elen är dyr.

Smart Hybrid Power Solution är utrustad med ett batteri som är den primära energikällan vid kortare avbrott och vid låga laster. På så sätt behöver inte reservkraftsaggregatet gå igång varje gång något händer, utan istället nyttjas batteriets kapacitet. När väl reservkraftsaggregatet startar kan verkningsgraden optimeras då överbliven effekt kan tas omhand av batterilagret. På detta sätt kan driften av aggregatet både minimeras och optimeras.

Batteriet kan dessutom med fördel anslutas till en solcellsanläggning och på så sätt lagra dess överskottsenergi.

Lösningen passar speciellt för kunder som har låg last kontinuerligt eller under vissa perioder i sina anläggningar, till exempel teleoperatörer som kan dra nytta av att kombinera reservkraften via batteri istället för att köra reservkraftsaggregatet på ”tomgång” vid låga laster.

Ett annat potentiellt användningsområde är för nätägare som vid underhåll av elnätet allt oftare stöter på problem med lokala solcellsanläggningar i kombination med mobila reservkraftsaggregat. Med hjälp av Smart Hybrid Power Solution kan de lokala producenternas överkapacitet tas tillvara för att säkerställa driften av det mobila aggregatet, och underhållet kan därmed ske utan avbrott.

Smart Hybrid Power Solution kan levereras med batterikapacitet från 20 kWh upp till flera MWh.

Comments are closed.