Habia Cable flyttar ut telekomproduktion

Beijer Almas dotterbolag Habia Cable AB flyttar sin tillverkning av kabel till basstationsantenner till Kina. Cirka 35 anställda varslas vid företagets fabrik i Söderfors.

Orsaken uppges vara att företaget vill stärka sin konkurrenskraft inom det här området och har därför beslutat att lägga sin produktion av de telekomprodukter, som idag tillverkas i Söderfors, vid fabriken i Kina.

I Söderfors fortsätter satsningen på avancerad specialkabel till försvarsindustrin, kärnkraftsindustrin och annan industri med höga krav.

Antenntillverkarna, som är den största kundgruppen inom Habia, har sedan flera år koncentrerat produktionen till Kina. För att möta kundernas behov har Habia Cable redan idag mer än hälften av tillverkningen av antennkabel i Kina. När nu även resterande del flyttas så innebär det en övertalighet i Söderfors. Företaget har därför beslutat att varsla cirka 35 personer om uppsägning, enligt ett pressmeddelande.

– De senaste årens investeringar i Söderfors och Tierp för tillverkning av specialkabel, i kombination med en förbättrad konjunktur, bör leda till tillväxt inom övriga segment. Det kan innebära att det blir färre personer än vi varslat, som får lämna företaget, säger Johan Vinberg, vd vid Habia Cable AB.

– Habias satsningar i Kina möjliggör produktion av högkvalitativa produkter till väsentligt lägre kostnader än tidigare och stärker därigenom företagets marknadsposition, säger Bertil Persson, vd och koncernchef vid Beijer Alma AB.

Flyttning av produktionen kommer att ske successivt under hösten 2010.

Comments are closed.