Både lärare och civilingenjör

Chalmers vill utbilda framtidens ämneslärare i data, fysik, kemi, matematik och teknik och ansöker nu om examenstillstånd hos Högskoleverket.

Utbildningsförslaget innebär att studenter som väljer att bli lärare även får en examen som civilingenjör och kan se fram emot en bred arbetsmarknad och flera karriärvägar, enligt Chalmers.

Ingenjörsutbildningen innehåller många kunskaper som ämneslärare i matematik, teknik och naturvetenskapliga ämnen behöver. Men för att uppfylla kraven för en lärarexamen måste utbildningen kombinera ämneskompetensen med gedigna kunskaper i lärande och ledarskap.

– Chalmers ambition är att erbjuda civilingenjörsstudenterna masterprogrammet Lärande och ledarskap, där de även får en lärarexamen. För att forma en sådan kombinationsutbildning samarbetar vi med Göteborgs universitet, säger Sven Engström, vicerektor för grundutbildningen.

I praktiken innebär den kombinerade ingenjörs- och lärarutbildningen att studenten de första tre åren (kandidatdelen) bygger upp den tekniska och naturvetenskapliga ämneskompetensen. De sista två åren (mastersdelen) studerar man lärande och ledarskap, två grundläggande kompetenser i både näringsliv och skola. Den moderna ledaren är till stor del också lärare där bland annat kommunikation och motivation är viktiga ingredienser.

– Vi vill försörja gymnasieskolan med kompetent personal och göra vårt bästa för att skapa en kvalificerad ämneslärarutbildning för studenter som gillar teknik, matematik och NO, säger Sven Engström.

Ett annat koncept med en kombinationsutbildning för civilingenjörer och lärare finns på Kungliga Tekniska högskolan (KTH) sedan 2002. KTH är i dag en av Sveriges största utbildare av gymnasielärare i matematik och NO.

Om Högskoleverket beviljar Chalmers ansökan startar masterprogrammet Lärande och ledarskap hösten 2011, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.