Genombrottsorder för Fältcom i USA

Det i Umeå baserade IoT och M2M-företaget Fältcom har fått en order av New York Department of Transportation (NYC DOT) på uppkopplade, solcellsdrivna trafikskyltar. Fältcom skall enligt avtalet IoT-anpassa busshållplatser i staden och omfattar initialt 200 av totalt 16 000 busshållplatser.

Enligt Fältcom ska solcellsdrivna trafikinformationsskyltar utrustas med Fältcoms öppna plattform MIIPS, som via nätet tar emot realtidsinformation från en server uppkopplad mot stadsbussarnas GPS. Lösningen gör att resenärerna kan informeras om hur många hållplatser bort bussen befinner sig – information som också är tillgänglig via smartphoneappar.

– Det här innebär i grunden en ny teknikstandard för New York som förbättrar resenärernas tillgång till reseinformation, säger Mikael Långström, vd för Fältcom.

Fältcom blir i och med affären det första svenska företaget med en lösning godkänd för uppkoppling till blåljusnätet NYCWiN (NYC Wireless Network) – det nät som polis och brandkår använder.

– Vi är stolta över att vår teknik bidrar till att utveckla trafikinformationen och underlätta resandet i en världsstad som New York. NYC DOT är en prestigekund som innebär ett genombrott för vår expansion i Nordamerika, säger Mikael Långström.

Fältcom etablerades i Umeå 1998 och var även med globala mått tidigt ute på marknaden för IoT/M2M. De första molnbaserade lösningarna implementerades enligt företaget redan 2002. Idag har Fältcom över 160 000 installerade enheter, varav 30 000 utgörs av den öppna plattformen MIIPS. Bolaget ägs i huvudsak av SEB Venture Capital och Industrifonden och har cirka 40 anställda på huvudkontoret i Umeå.

Comments are closed.