Ny miljösatellit med svensk teknik

Ruag Space i Göteborg har utvecklat och tillverkat datahanteringsenheten till den nya miljösatelliten Jason-3. Satelliten skall, med en ny generation av instrument, förse oss mer detaljerad information om vädret och om havens tillstånd.
Det är den fjärde satelliten i programmet som är ett samarbete mellan USA, Frankrike och Eumetsat (Europeisk organisation för nyttjande av meteorologiska satelliter). Huvudleverantör är Thales Alenia Space.


Läs mer..

Läs temaartiklarna om halvledarteknik och effekthalvledare

Läs temaartiklarna om embeddedsystem

Ladda ner komponentöversikten

Klicka här för att prenumerera på
Elektronik i Nordens Nyhetsbrev

Läs nyhetsbreven på webben

Comments are closed.