Minilinkorder från Singapore

M1, en av de större operatörerna i Singapore har valt Ericsson som leverantör för mikrovågs och optisk transmission.

Den nyckelfärdiga lösningen baseras på Minilink, mikrovågslänkar och plattformen OpticalMultiService Metro- Edge (OMS) kommer att installeras på hundratals platser i Singapore. Operatören får nu ett eget kostnadseffektivt nätverk och i ett projekt i två faser sammanbinds upp till 600 enheter.

Ericsson har genom åren levererat mer än en million mikrovågslänkar och har en marknadsandel på 40 procent . Minilink- familjen består av olika varianter för mikrovågstransmission. Tillverkning sker till stor del i Borås.

OMS-plattformen kommer från Marconi hanterar Ethernet och TDM anpassning upp till 80Gbit/s

Comments are closed.