Smartare elektroniksystem

Under Branschorganisationen Svensk Elektroniks årsmöte informerade Maria Månsson om hur långt arbetet har avancerat med den av Vinnova stödda innovationsagendan ”Smartare elektroniksystem”.

Arbetet beräknas vara slutfört vid årets slut, men kring midsommar hoppades Maria Månsson, ordförande i Branschorganisationen Svensk Elektronik, att kunna presentera ett delresultat.
Från början var planerna att agendaarbetet skulle vara klart under våren 2013.
– Arbetet har dock visat sig vara mycket mer omfattande än vi såg från början, förklarar Maria Månsson. Inte minst har det tagit tid att samordna de sju projekt som sammanfördes av Vinnova.
Den av Vinnova stödda forsknings- och innovationsagendan för elektronikindustrin i Sverige är en sammanslagning av ursprungligen sju agendor inom elektronik och hårdvara. En av dessa leds av Branschorganisationen Svensk Elektronik: ”Branschöverskridande strategisk forsknings- och innovationsagenda för Elektronikindustrin”. De övriga leds av Acreo, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola, Luleå Universitet, föreningen PhotonicSweden och Swerea/IVF. Projekten koordineras av Acreo.
– Nu har vi fått in allt material vi har begärt. Nu gör vi analyser för att så småningom skriva en rapport som skall sändas in till Vinnova.
Karläggningen av branschen görs med en metod som har utvecklats av konsultföretaget Grufman Reje.
– För första gången kan vi få svar på hur många bolag som finns inom elektroniksektorn!
För att inte få med bolag som i praktiken kan röra sig om hobbyprojekt har företag med minst två anställda varit kriterium.
Maria Månsson berättar att man bland annat har genomfört djupintervjuer med ett trettiotal företag, gemomfört web-enkäter med mer än 1000 fråge-mail utsända.
Resultaten hoppas man kunna presenteras inom kort.
Intressant att notera är att de renodlade elektronikföretagen är spridda över hela landet. De har en god och ökande effektivitet, har ett stort antal anställda och har stor betydelse för företagen de företag som har elektronik i sina produkter och som använder elektronik för att framställa sina produkter.
Kartläggningen kommer bland annat att avslöja att elektronikindustrin har stor betydelse för Sverige.
En spännande fortsättning utlovades!

 

Comments are closed.