GE och Intel ska samarbeta inom medicinteknik

GE och Intel har kommit överens om att forma ett nytt 50/50-baserat, så kallat ”Joint Venture”, för att skapa ett nytt företag inom hälsovårdssektorn.

GE och Intel ska genom sitt samarbete på det här området fokusera på ”telehälsa”, ”oberoende boende”, och möjligheter för assisterande teknik, det vill säga att hjälpa människor att kunna kunna bo hemma i sin egna bostäder för sig själva, eller med stöd av assistenter. Det ska bli en satsning från partnernas sida att hantera de ökande globala bördorna, uppkomna av kroniska sjukdomar och åldersrelaterade åkommor.

Det nya företaget ska bildas genom att kombinera GE Healthcare's Home Health division och Intel's Digital Health Group. Företaget bygger på GE-Intels hälsovårdsallians från april 2009 som handlade om just oberoende levnadsmöjligheter för människor och hantering av kroniska sjukdomar.

GE och Intel uppger sig dela samma vision om att använda teknologi för att få fram en mer effektiv hälsovård till miljontals boenden och att förbättra livet för seniorer och för personer med kroniska åkommor. Målet är att utveckla produkter, tjänster och teknik för att stödja äldre och kroniskt sjuka att fortsätta kunna bo hemma i sin egen bostad.

– Att ha kontroll på hälsovårdskostnader samtidigt som man levererar kvalitetsomsorg till en ökande, åldrande befolkning är en av de största globala utmaningarna vi står inför idag. Vi tror att detta ”Joint-Venture” kommer att ge en stor potential att adressera dessa utmaningar genom att förbättra livskvaliteten för miljoner, samtidigt som det minskar hälsovårdskostnaderna genom ny teknik. Det här nya företaget är det nästa steget framåt för ett partnerskap inom hälsovården som kombinerar den kompletterande expertis och kompetens som finns hos GE och Intel, för att accelerera utvecklingen av innovativa hemhälsovårds-teknologier, säger styrelseordföranden och tillika CEO vid GE Jeff Immelt.

Det nya företaget kommer att ha sitt huvudkvarter i Sacramento. Louis Burns, nuvarande vice chef för Intel's Digital Health Group, kommer att bli CEO och Omar Ishrak, senior vice president vid GE och vd och CEO vid GE Healthcare Systems, kommer att bli styrelseordförande. Företaget förväntas kunna vara igång i slutet av det här året.

Comments are closed.