Chefsbyte efter dispyt i Infineon

Skilda uppfattningar över hur företaget skall drivas i framtiden sägs ligga bakom de förändringar i styrelsen som nu genomförs med omedelbar verkan.

Peter Bauer, tidigare talesperson för styrelsen går nu in som styrelseordförande medan chefsekonomen och personalchefen dr Marco Schröter omedelbart lämnar styrelsen för Infineon Technologies AG. Peter Bauer kommer dessutom att tillfälligtvis ta över rollen som chefsekonom i avvaktan på att man finner en lämplig kandidat. Dr Reinhard Ploss tar över ansvaret för personalen.
Infineon Technologies AG, Neubiberg, Germany har tre verksamhetsområden: Komponenter och systemlösningar för energieffektivitet, kommunikation och säkerhet.
För verksamhetsåret 2009 (med avslut i september) rapportar företaget en försäljning av 3,03 miljarder euro. Infineon har 25 650 anställda i världen.

 

Comments are closed.