Fysisk länk som IP

Från Cadence kommer nu UltraLink D2D PHY IP som är en direktlänk med låg fördröjning. Den är tänkt att skapa länk mellan AI/ML, 5G, cloud computing och andra segment inom marknaden för nätverk.


UltraLink D2D PHY IP ger upp till 40 Gbit/s trådhastighet över ett NRZ-gränssnitt och ger upp till 1 Tbit/s hastighet i en riktning.

Denna IP har inbyggd logik för ”de-skew” och ”scramble”/”de-scramble” för att lätt kunna integreras. Med bara 28 dataledningar för att ge 1 Tbit/s bandbredd blir ledningsdragningen enklare och billigare. Alternativa lösningar kan kräva en ”interposer” i kisel för att uppnå samma bandbredd.

Denna IP har 5 ns fördröjning i vägen från mottagare till sändare, den har vanlig NRZ-kodning (non retur nto zero) och en bitfelsfrekvens av 10-15 utan användning av felkorrigering i framriktningen (FER, Forward Error Correction).

UltraLink D2D PHY IP är förverkligad i en avancerad 7 nm FinFET-process.

 

Comments are closed.