AR-teknik hjälper äldre att träna

– Vi vet att många äldre går hem från sjukvården och då är motiverade till träning, men de vet inte hur de ska göra. Med våra *AR-glasögon får de tydliga instruktioner och träningen blir rolig, säger Sven Blomqvist, universitetslektor vid Högskolan i Gävle.


Pontus Jonsson, fysioterapeut Capio, Sune Samuelsson med AR-glasögon, Sven Blomqvist, universitetslektor i idrottsvetenskap vid Högskolan i Gävle


Forskare vid Högskolan i Gävle har fått medel för att utveckla en teknik som ska hjälpa äldre och funktionshindrade att träna upp sin balans. Sven Blomqvists forskning handlar om hur fysisk aktivitet kan anpassas för att passa dessa grupper.
Sven Blomqvist säger att de AR-glasögon de använder, aldrig tar bort verkligheten utan förstärker den lite grann med hologram, och att de upplevs som ett par solglasögon. Med dessa glasögon kan fysioterapeuten komma hem och visa den hologrambaserade träningen och även spela in den person som ska göra träningsprogrammet.
– Många äldre kan ha svårt att komma ihåg vad de ska göra, men här ser de sig själv göra övningen, kanske att fånga en boll, det blir verklighetsnära och det blir lekfullt.
Fallolyckor är ett stort bekymmer för äldre och då handlar det mycket om balansen. Det går att göra om rummet, ta bort mattan och ta bort tröskeln, men samtidigt är det viktigt att vara aktiv i sitt liv, man kan ju inte ta bort allting.
– Detta är ett stort samhällsproblem, vården har stora utmaningar och måste använda resurserna effektivare. Då kan vår teknik bli ett hjälpmedel att nå en förbättring av balansförmågan innan olyckan.
Forskarna har nu i en förstudie, med åtta äldre som hade problem med balansen, testat att träna med AR-glasögon. De var överlag väldigt positiva och såg möjligheter med denna teknik och att kunna träna hemma, både för egen och för andras del.
– Egentligen vet vi jättemycket hur vi ska träna balansen, det intressanta är hur vi kan tillämpa den här nya tekniken tillsammans med det vi vet om träning.

Comments are closed.