Forskningsprojekt minskar kostnaderna för flytande solcellsparker

Storskaliga flytande solcellsparker kan vara en av lösningarna för en hållbar energiförsörjning. EU har nu godkänt ett projekt som ska optimera förankringen och förtöjningen av flytande solcellsparker och anpassa lösningarna även till havsmiljö. Målet är att kraftigt minska kostnaderna för förankring av flytande solcellsparker

RISE ingår i ett konsortium med svenska, spanska och portugisiska aktörer som nu fått medel från EUs European Maritime and Fishery Fund (EMFF) för att utveckla tekniken för att förankra och förtöja flytande solcellsparker. Projektet (FRESHER – Floating Solar Energy mooRing: Innovative mooring solutions for floating solar energy) startar i november 2019 och pågår under två år.

– Det är bra och viktigt att RISE nu bidrar i en innovativ och växande marknad, genom att stötta parterna i detta projekt med vår kompetens, säger John Rune Nielsen, Forsknings- och Affärsutvecklingsdirektör på RISE.
Huvudmålet med FRESHER projektet är att kunna visa upp och validera ny innovativ förankringsteknik för flytande solenergianläggningar. Den nya tekniken medför både en kraftigt förbättrad LCoE (kostnad för energi) och ökad kapacitet för solkraften. Solkraften ska alltså kosta mindre och ge mer energi, vilket gör det möjligt att öka utbyggnadstakten och att även stora solcellsparker till havs ska kunna bli lönsamma.
Projektledare i projektet är Seaflex, ett företag som erbjuder flexibla och miljövänliga förankrings- och förtöjningslösningar:
– Seaflex har jobbat i den marina industrin länge, med fokus på den miljömässiga aspekten hos säkra och effektiva förtöjningssystem. Utvecklingen i det här projektet riktar sig direkt mot flytande solceller och är därför mycket viktig för oss, säger Lars Brandt, VD på Seaflex.
En annan part är EDP, det portugisiska energibolag vars energiproduktion till 70 procent kommer från förnybara källor, och som redan har en aktiv flytande solcellspark i norra Portugal. De ser en stor framtid för flytande solceller.
– Vi har tre mål med detta projekt. Att förbättra existerande lösningar, hitta nya konkurrenskraftiga lösningar och att utveckla designen för tuffa förhållanden, till exempel havsmiljö, säger João Maciel, Director EDP CNET.
FRESHERs mål är alltså att visa att flytande solenergi är redo att ta nästa steg och växa i omfattning. Bland de nya teknikerna i projektet finns så kallade PV-förankringar i den marina miljön, vilka öppnar för nya marknader och användningar i den gröna energiomställningen. Designen är baserad på lärdomar från tidigare tester och kommersiella implementeringar samt erfarenheter från industri- och offshore-sektorerna.
Övriga parter i FRESHER är EDP PP, WaveC och ISIGENERE.

Comments are closed.