FTDI gör det lätt att gå över till USB 3.0

Med USB 3.0 är det möjligt att skicka och ta emot data med 3,2 Gbit/s och med den nya styrkretsen FT601Q blir det hela enkelt. USB 3.0 kan nu ta steget från datorer till industrisystem.


– USB 3.0 är snabb nog för t ex kamerainspektion i extremt hög upplösning, säger Gordon Lunn från FTDI.

FTDI satsade tidigt på komponenter för USB och USB 2.0, men när det var dags för USB 3,0 tvingades man delvis börja om från början.
– Vi ville fortfarande ha en enkel lösning och en liten kapsel, men det räcker förstås inte med en åttabitsbuss, säger Gordon Lunn från FTDI. För att hantera de mycket snabbare protokollen krävdes också helt nya drivrutiner.
Med en hel del optimering gick det till slut att pressa in konstruktionen i en liten standardkapsel med 76 anslutningar. Detta trots att anslutningen till USB-enhetens FIFO är 32 bit bred. Kretsen har 16 kbyte buffertar både för in- och ut-FIFO. FT601Q klarar både det enklare 245 FIFO mode och en mera avancerad multikanalsmode med upp till fyra logiska FIFO-kanaler.
USB har kommit att bli standard också för laddning av apparater och med den senaste standarden för laddning går det att öka strömmen till 900 mA. Också det här klarar FTDI-komponenten.
– Det finns en laddfunktion som känner av om enheten är ansluten till en DCP-port med mer tillgänglig ström. Då är det till exempel möjligt att ladda flera enheter samtidigt eller att ladda apparater samtidigt som de används. Komponenten kan överföra data samtidigt som en apparat laddas.
Gordon Lunn tror att USB 3.0 blir standard för många typer av kommunikation, inte minst anslutning av högupplösande bildskärmar.
– Det är enkelt och billigt att använda USB 3.0, samtidigt som överföringshastigheten är mycket högre än nästan allt annat. Med vår komponent är det lätt att lägga till USB 3.0 överallt.
Förutom FT601Q finns också FT600Q, en variant med 16 bit FIFO-anslutning och mindre kapsel. Färdiga drivrutiner finns för Windows, Linux och Mac.

Comments are closed.