EUs expert på elnät – lektor från KTH

Lars Nordström, universitetslektor och föreståndare för Elktraftcentrum vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, har utsetts till EU-kommissionens expert på smarta elnät.

Ett tips från organisationen Svensk Elstandard, men framför allt stor sakkunnighet på området, ledde fram till EU-kommissionens stora intresse för Lars Nordström.
Hans kommentar enligt KTH-EKOT är:
– Jag kommer att ingå i en arbetsgrupp bestående av experter som bland annat ska ta hänsyn till den lilla människans behov när de smarta elnäten nu börjar rullas ut på bred front.
En typisk frågeställning är hur kostnaderna ska fördelas i förhållande till vilken nytta de nya näten ger.
Lars Nordström, som förutom att vara universitetslektor också är föreståndare för Elkraftcentrum på KTH.

 

Comments are closed.