Fredrik Hånell ny vd för Effnet Holding

Fredrik Hånell tillträder från och med dagens datum som ny vd för Effnet Holding AB och dotterbolaget Factum Electronics AB.  Tidigare vd, Kenneth Lundgren, lämnar samtidigt på egen begäran företaget för att övergå till annan verksamhet.

Fredrik Hånell har bland annat en civilingenjörsexamen inom Teknisk Fysik från KTH i Stockholm och en bakgrund från flera ledande befattningar inom telekom- och datakomindustrierna. Fredrik Hånell har bland annat arbetat för norska fiberkomponent-tillverkaren Ignis ASA, routertillverkaren Dynarc AB, managementkonsultfirman Gemini Consulting AB och Ericsson. Fredrik Hånell kommer närmast från C2SAT holding AB där han var koncernchef.

Effnet Holding AB är moderbolag i en koncern med verksamheter inom digital kommunikation. Koncernen har för närvarande två verksamhetsområden:

Det ena området är digital utsändning (Digital Broadcasting) där Factum Electronics AB har sin verksamhet inom DAB/DAB+/DMB (digital multimedia broadcasting) och utvecklar och säljer system och komponenter samt test- och övervakningssystem till främst radio- och TV-stationer samt även en del annan till området relaterad verksamhet

Det andra verksamhetsområdet står Header Compression Effnet AB för, som utvecklar och säljer programvaror som avser öka effektiviteten, hastigheten och tillförlitligheten i IP-trafik i mobila, fasta och satellitbaserade nätverk.

Comments are closed.