Rekordförsäljning av samarbetande robotar

Den nya World Robotics-rapporten, som publiceras av International Federation of Robotics (internationella robotsamfundet), visar en enorm efterfrågan på robotverktyg (EoAT). Samarbetande robotar (s k cobots) ökade med 23 procent från 2017 till 2018.

Under 2018 installerades nästan 14 000 nya cobot-armar. Om denna ökning fortsätter kommer den siffran att fördubblas på uppskattningsvis tre år, vilket ger ett aldrig tidigare skådat tillfälle på EoAT-marknaden. I rapporten behåller Sverige sin plats som nummer fem i världen beträffande robottäthet.
För första gången någonsin innehåller den årliga World Robotics-rapporten en specifik analys beträffande marknaden för cobots, med en dokumenterad 23-procentig ökning över hela världen. Det internationella robotsamfundets rapport indikerar att en väsentlig del av tillämpningen kommer att drivas av mer intelligenta komponenter, såsom smarta gripare, ”plug&play”-gränssnitt och programmering genom demonstration.
– Denna märkbara tillväxt av cobot-installationer visar att vi är på rätt spår med vår nya enkelsystemlösning, som erbjuder ettenhetligt mekaniskt och elektriskt gränssnitt mellan alla OnRobot-EoAT och med ett komplett utbud av cobots och lätta industriella robotar”, säger OnRobots VD, Enrico Krog Iversen.
– Den nya plattformen hjälper små och mellanstora tillverkare att optimera sina processer med större flexibilitet, högre output och förbättrad kvalitet. Vi har bara sett början på en otrolig tillväxt inom cobot-området, parallellt med den pågående ökningen av industriella robotar.
– Målet för OnRobot är att utöka vårt produktantal från 10 till 50 bara under det kommande året. Med ett enskilt robotsystem, en enskild plattform för programmering och träning och en enskild kontakt med säljare kan tillverkarna få tillgång till hela bredden av verktyg, full robotkompatibilitet och i stort sett obegränsade möjligheter för samarbetande applikationer.

Sverige har två och en halv gånger fler industriella robotar än världsgenomsnittet. Vi har 247 robotar per 10 000 arbetare medan genomsnittet internationellt ligger på 99. Det visar de nya siffrorna från det internationella robotsamfundet.

Comments are closed.