Net Insight visar arbetsflöde på distans

TV-produktion i realtid över ett avstånd på 1500 km möjliggörs av Net Insights transportlösning med låg fördröjning.

Net Insights Nimbra-plattform, som fungerar som den tekniska grunden till TeliaSoneras International Carriers globala fibernät för media, visas i en demonstration av distribuerade arbetsflöden på IBC 2011 i Amsterdam. TeliaSonera International Carrier levererar fyra okomprimerade HD-flöden på sin MediaConnect-plattform från Kungliga Tennishallen i Stockholm till ett produktionsteam på IBC i Amsterdam, på 1500 kilometers avstånd. Net Insights monter är ansluten till TeliaSoneras International Carriers monter och den slutliga TV-produktionen visas på TV-skärmar hos Net Insight.
Denna nya typ av distribuerade arbetsflöde kräver stöd från ett högkvalitativt realtidsnät för att undvika kvalitetsförsämring i livefeeden och för att göra det möjligt för produktionsteamet att fjärrstyra utrustningen i arenan, t ex kameror och ljud- och kommentatorsutrustning från det centrala kontrollrummet.
Direktsända TV-produktioner ställer höga kvalitetskrav, vilket kräver transportmöjligheter med okomprimerade videoströmmar under produktionscykeln. Distribuerade arbetsflöden och centraliserad produktion minskar produktionskostnaderna och ökar effektiviteten vilket leder till att ett större antal direktsända evenemang kan produceras.

Comments are closed.