Fouriertransform investerar i ArcCore

Fouriertransform AB investerar, i en riktad nyemission, 10 miljoner kronor i ArcCore AB i Göteborg. ArcCore är ett produktutvecklingsbolag som specialiserat sig på Autosar-kompatibel mjukvara till kontrollenheter inom fordonsindustrin.

Genom investeringen blir Fouriertransform minoritetsägare i ArcCore med 31 procent och 3core förblir majoritetsägare med 69 procent. ArcCore är ett produktutvecklingsbolag, helt inriktat mot fordonsbranschen, som fokuserar på utveckling av Autosar – (Automotive open system architecture)-kompatibel mjukvara.

– Autosar är ett globalt initiativ för att skapa en standardiseradiserad och enhetlig mjukvaruplattform för fordonsindustrin, ett viktigt steg mot högre effektivitet, bättre kvalitet och möjligheter till återanvändning av mjukvara. ArcCore AB är, genom sin befintliga ägare 3core, en av de få svenska Autosar-medlemmarna. Bolaget har, trots en kort tid på marknaden, framgångsrikt byggt en kundbas i Europa och Asien. Vår investering kommer att stödja ArcCores internationella expansion och utgör grunden för en snabbare produktutveckling, säger Per Nordberg, vd förFouriertransform AB.

ArcCore AB grundades 2009 av fem entreprenörer med lång erfarenhet inom mjukvaruutveckling. Bolaget har 15 anställda och omsättning uppgick till cirka 10 miljoner kronor 2011. Förutom sin tekniska spetskompetens uppges bolaget använda sig av en nyskapande marknadsstrategi som kombinerar erbjudande av open source och kommersiella licenser.

– ArcCore har under kort tid etablerat sig som en erkänd leverantör av Autosar-produkter till krävande fordonskunder. Tillsammans med Fouriertransform kan vi nu ytterligare bredda vår kundbas utanför Sverige och ta nästa steg i vår teknikutveckling, samtidigt som vi stärker långsiktigheten i våra egna produktutvecklingsprogram, säger Johan Ekberg, vd för ArcCore AB i ett pressmeddelande.

Fouriertransform AB

Fouriertransform är ett statligt riskkapitalbolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk fordonsindustri. Bolaget har en investeringsram på totalt 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. Se www.fouriertransform.se.

Comments are closed.