Det bådar gott för underleverantörer

Underleverantöresbarometern från Svensk Industriförening, Sinf, visar att förväntningarna för innevarande kvartal pekar på en tydlig ökning, vilket skall ställas mot bakgrunden att orderingången planade ut de senaste tre kvartalen.

– Äntligen ser vi en positiv utveckling efter tre kvartal med oförändrad orderingång. Även om omsättningen än så länge inte tagit fart så är indikationerna goda, säger Anders Ekdahl, VD Svensk Industriförening Sinf.
Sinf har varje kvartal sedan 2007 genomfört en undersökning bland underleverantörer i olika branscher som elektronik, kablage, plast, pressgjutning, transportband mm.
Den senaste barometern visar att andelen företag som planerar att dra ner på personalstyrkan minskar. Istället söker man produktionspersonal samt marknads- och försäljningskompetens.
– Hela 44 procent av företagen förväntar sig ökad orderingång under andra kvartalet. Fler som avser att anställa (23 procent) och färre (10 procent) som planerar nerdragningar, det är positivt.
Men bristen på kvalificerad arbete kvarstår:
– Bristen på utbildad arbetskraft är ett konstant problem. Till och med under krisen 2008-09 angav var fjärde företag att det var ett problem. Nu ligger vi konstant på ca hälften av företagen, det är ett underbetyg åt utbildningspolitiken.
– Snart är det försent att agera! Hög medelsålder på befintliga medarbetare, tröga utbildningsvägar med långa leveranstider gör att företagen snart står utan den arbetskraft de behöver, säger Anders Ekdahl.
Han höll sin presentation hos Elektronikkonsult AB i Djursholm – ett av de företag som deltog i undersökningen. VD för företaget, Vidar Werner bekräftar problemen med att kunna värva rätt arbetskraft:

– Vi har nyligen rekryterat en analogkonstruktör, något som är extremt svårt. Processen inleddes i augusti, förra året, och vi kunde anställa en person först i mars månad. Vi har också nyligen anställt en projektledare, men för detta fanns det flera bra kandidater.
Svaren från SIFs undersökning visar att omsättningen i företagen ökat mer än förväntat, att man tidigare gissade fel i sina prognoser.
Sinfs underleverantörsbarometer kan sammanfattas som:
* Under Q1 2012 noterade 44 procent av företagen en förväntad omsättningsökning medan 24 procent tror på en minskning.
* Orderingången för Q2 2012 bedöms öka hos 44 procent (67 procent 2011) av företagen, jämfört med 33 procent under Q3, vilket är den första ökningen på fyra kvartal. 16 procent spår en minskad orderingång, jämfört med drygt var fjärde föregående kvartal.
* Lönsamheten bedöms ha försämrats, jämfört med motsvarande period föregående år, medan produktiviteten ökat något. Andelen företag som utnyttjar mellan 71-100 procent av sin maximala produktionskapacitet, har ökat från 60 procent till 67 procent det senaste kvartalet.
Sinf har funnits sedan 1941 och samlar 20 branscher som omfattar 1300 företag med sammantaget 27 000 anställda och 45 miljarder i omsättning.

 

Comments are closed.