Förvärv slutfört

ElektronikGruppens förvärv av OEM International AB:s division Production Technology nu slutfört.

I ett pressmeddelande den 30 april 2010 offentliggjordes att ElektronikGruppen BK AB har tecknat avtal med OEM International AB i syfte att förvärva verksamheten inom OEMs division Production Technology. Divisionen utgörs av bolagsgruppen Cyncrona som marknadsför produktionsutrustning och servicetjänster för elektronikindustrin med en årsomsättning på cirka 60 miljoner kronor. Förvärvet har nu slutförts i enlighet med de villkor som meddelades i ovan nämnda pressmeddelande.

Den förvärvade verksamheten integreras från och med den 1 juni 2010 i bolagsgruppen Scanditron som utgör affärsområde Production Technology inom ElektronikGruppen, meddelar företaget i ett nytt pressmeddelande.

Comments are closed.