Kraftfulla expansionsplaner

Kiselsmedjan Global Foundries planerar att utöka sin globala tillverkning av halvledare genom en serie av nya projekt.

Projekten finns inom två områden;

  • Ytterligare en tillverkningsenhet vid Fab 1 i Dresden ska byggas och konstrueras för att utöka företagets 45/40/28 nm-kapacitet samt inledande produktion i 22 nm-nodteknologin till totalt 80 000 wafers per månad, fullt utbyggd.

  • Expandera renrumsutrymmena som nu byggs vid Fab 8 i New York, vilket ska ge möjlighet till att öka den totala kapaciteten för teknologierna 28/22/20 nm till 60 000 wafers per månad när anläggningen är fullt utrustad.

Expansionsplanerna förväntas skapa hundratals nya jobb vid Fab 1 och Fab 8. Fab 1 utökas med 110 000 kvadratfot och är Global Foundrys största anläggning i Europa. Nybyggnationen startar omedelbart, för att stå klar för produktionsstart 2011 och de totala renrumsutrymmena kommer efter utbyggnaden att till ytan motsvara cirka åtta fotbollsplaner. Expansionsprojekten vid Fab 1 är dock villkorat av ett statligt stödprogram från tyska myndigheter och den europeiska kommissionen.

För att stödja långsiktig tillväxt av 22/20 nm-generationen planerar Global Foundries att utöka Fab 8 i the Luther Forest Technology Campus i Saratoga County, New York. Renrummet kommer att utökas med 90 000 kvadratfot och den totala renrumsytan blir efter utökningen totalt 300 000 kvadratfot vilket är ekvivalent med cirka sex fotbollsplaner. Expansionen förväntas starta senare den här månaden i avvaktan på slutligt besked om investeringsöverenskommelser med Empire State Development Corporation och staten New York. Produktionsstart är planerad till 2012, med volymproduktion planerad till början av 2013.

Dessutom har Global Foundries största ägare Advanced Technology Investment Company (ATIC) begynnande planer på att skapa ett avancerat teknologikluster i Abu Dhabi. Målet för anläggningen är att bli Mellanösterns hub för ett globalt teknologi- och produktionsnätverk och för att stödja den långsiktiga försörjningen av kapital till företag i ATIC portfölj som använder kapitalintensiva, avancerade teknologier. Global Foundries kommer att ingå som partner med ATIC.

Förutom de här nya projekten fortsätter Global Foundries sin expansion vid Fab 7 i Singapore.  Det ska ge en produktionsvolym på 50 000 wafers per månad, en ökning med nästan 50 procent jämfört med dagens nivå. Fab 7 kommer att fortsätta fokusera på tillverkningsteknologier med noder från 65 nm till 40 nm.

Comments are closed.