IC-försäljningen fortsätter stiga

Future Horizons rapporterar att försäljningen av integrerade kretsar nu har stigit fyra kvartal i följd.

Försäljningen i mars uppgick till 26.533 miljarder dollar, något mer än Future Horizons förhoppning i februari, vilket ledde till en kvartalsförsäljning på 69.181 miljarder dollar. Detta var 2,8 procent högre än under Q4-2009  och ett av det starkast växande kvartalet någonsin, i ett kvartal som normalt visar nedgång.
– Vi har nu en ökning, fyra kvartal i följd. Ändå är det ingen som ser med vilken kraft återhämtningen sker, konstaterar Malcolm Penn i Future Horizons senaste rapport.
Under undersökningsföretagets senaste sammankomst, 19th International Electronics Forum i Dresden, presenterade man följande prognos för de kommande fem åren:
* 2010: +31 procent med viss chans för att det blir mer.
* 2011: +28 procent. Då har det cykliska förloppet en topp. Men toppen kan komma att sträcka sig över till 2012.
* 2012: +18 procent. Viss avmattning börjar märkas.
* 2013: +3 procent. Marknaden anpassar sina lager och det kan bli negativ tillväxt.
* 2014: +12 procent. Nu börjar man se hur nästa cykel växer till. Men tillväxten kan bli ensiffrig om 2013 har negativ tillväxt.

 


Comments are closed.