Fortsatt förlust för Freescale

Fjärde kvartalet 2012 innebar en förlust med 35 miljoner dollar för Freescale. För helåret gjorde företagen en förlust på 102 miljoner dollar.

Resultatet innebar en klar vinstförbättring för helåret. 2011 förlorade företaget hela 410 miljoner dollar. Däremot blev kvartalsresultatet sämre jämfört med 2011, då förlusten stannade vid 6 miljoner.
Omsättningen 2012 blev 3,95 miljarder dollar, alltså en minskning från 4,57 miljarder dollar året innan. Också omsättningen för fjärde kvartalet minskade fån året innan, från 1,10 miljarder dollar till 957 miljoner. Greg Lowe, vad för Freescale är ändå positiv.
– Åtgärderna det senaste året har byggt en bra grund för framtida tillväxt och vi har en stark ledningsgrupp. Vi räknar med att både kunna växa och leverera vinst i framtiden.

Comments are closed.