Lågenergitester från EEMBC

EEMBC, Embedded Microprocessor Benchmark Consortium, kommer att ta fram en serie standardiserade tester för att jämföra extremt energisnåla mikroprocessorer och enkapseldatorer (ULP).

Den här typen av enkapseldatorer blir allt vanligare och hittills har det inte funnits några standardtester för att jämföra energiförbrukningen. De testsviter som hittills utvecklats av EEMBC är avsedda att jämföra datorprestanda vid olika belastning. Men i takt med att allt fler tillämpningar fokuserar på extremt låg energiförbrukning ökar behovet av en jämförbar och tillverkaroberoende test.
Ordförande i EEMBCs ULP-arbetsgrupp blir Horst Diewald, huvudarkitekt bakom Texas Instruments MSP430-familj. Han har länge sett behovet av den här typen av tester.
– De data som finns i de olika företagens datablad räcker tyvärr inte för att en konstruktör skall kunna jämföra olika komponenter. Det skall bli mycket intressant att leda ett så här viktigt initiativ.
– Vårt primära mål är som vanligt att leverera bra och leverantörsoberoende information, säger Markus Levy, president för EEMBC. Vi hoppas att alla relevanta företag, från komponenttillverkare till verktygstillverkare, skall komma med i det här projektet.
Några av de företag som redan är representerade i arbetsgruppen är Analog Devices, ARM, Atmel, Cypress, Energy Micro, Freescale, Fujitsu, Microchip, Renesas, Silicon Labs, STMicro, och TI. Preliminära detaljer om testerna kommer att offentliggöras 27 februari under Embedded World-konferensen i Nürnberg.

Comments are closed.